Karuselová zařízení

summa spol. s r.o.

Karuselová zařízení jsou zařízení, kde dochází k otáčení výrobků pod postřikovými sekcemi kolem vertikální osy. Využívají se ve strojírenské výrobě k odmašťování a čištění součástí či dílů různých rozměrů. Víceoperační typ lze použít pro dosažení vyšší míry čistoty čištěných dílů před montáží nebo povrchovými úpravami.

Krauselová zařízení | Summa s.r.o. | Šumperk

Aplikace

Obrobny, Lakovny, Kalírny, Údržba, Nástrojárny, ...
Mytí před finální montáží, před a po kalenípřed nanášením barev, ...

Cl 5 je stroj, který se vyznačuje karuselem Ф 500 mm a malými rozměry. Je možné ho využít ve strojírenské výrobě k odmašťování a čištění drobnějších součástí. Pod pracovní komorou mohou být 2  nádrže. Vzhledem k velikosti stroje a rozměrům nádrží není zařízení vhodné k velkokapacitnímu mytí dílů z důvodu rychlé degradace mycích lázní.
Stáhnout CI 5 PDF

Ekonomická verze zařízení jednooperačního typu s karuselem Ф 800 mm.
Stáhnout ECO 800 PDF

Tato zařízení mají karusel Ф 800/1000/1200/1400 mm. Stroje lze využít při odmašťování ve strojírenské výrobě a při čištění v opravárenských servisech. Víceoperační typ je možné použít pro získání vyšší kvality čistoty povrchu součástí, před montáží a povrchovými úpravami jako je lakování atd.
Stáhnout DC3 PDF
Stáhnout MCL/MCD PDF

Tento stroj je možné využít pro odmašťování a čištění součástí uložených dle typu stroje buď na karusel velkého průměru nebo na karusel, který postupnou rotací prochází jednotlivými technologickými sekcemi. Víceoperační typ lze použít pro získání vyšší kvality čistoty povrchu součástí, před montáží, lakováním atd.
Stáhnout KOMBI PDF

Stroj je určen k odmašťování a čištění povrchu součástí hmotných dílů velkých rozměrů. U zařízení WIP je čištěný díl uložen staticky a kolem něho kýve postřikový systém. U zařízení WIK je čištěný díl uložený na stole, který se  přímočaře pohybuje od úvratě k úvrati pod postřikovým systémem. Víceoperační typ lze použít pro získání vyšší kvality čistoty povrchu součástí, před montáží, lakováním atd.
Stáhnout WIP PDF
Stáhnout WIK PDF

Bubnová zařízení

summa spol. s r.o.

Bubnová zařízení | Summa s.r.o. | Šumperk

Bubnová zařízení jsou zařízení, kde dochází k otáčení výrobků pod postřikovými sekcemi kolem horizontální osy. Tato zařízení mají pracovní prostor ve tvaru bubnu. Využívají se k odmašťování geometricky náročných, povrchově členitých a dutých součástí. Pro dosažení vyšší míry čistoty lze použít víceoperační typ.

Aplikace

Lisovny, Obrobny, Lakovny, Kalírny, Údržba, Nástrojárny,
Po lisování, po dělení materlů, mytí před finální montážípřed a po kalení, před nanášením barev, ...

WIR 6C je stroj s pracovním prostorem ve tvaru bubnu. WIR 6H má pracovní prostor ve tvaru šestiúhelníku. Pracovní prostor WIR 4H je tvořen drátěným košem o rozměrech 480 x 660 x 300 mm příp. 408 x 608 x 400 mm. Tyto stroje je možné použít k odmašťování geometricky náročných součástí, povrchově členitých a dutých. Víceoperační typ lze použít pro získání vyšší kvality čistoty povrchu součástí před montáží, lakováním atd.
Stáhnout WIR 4H/6C PDF

Zařízení WIR 900 umožňuje čištění dvou košů o rozměru 408 x 608 x 400 mm v jednom technologickém cyklu. WIR 1000 umožňuje v jednom technologickém cyklu mytí dvou košů o rozměrech 480 x 660 x 300 mm. Tyto stroje se využívají pro odmašťování a čištění převážně geometricky náročných a povrchově členitých součástí. Jedná se o vícekapacitní stroje.

Stroj se využívá pro odmašťování a čištění převážně po lisování a tváření v rámci hromadné výroby. Lze jej použít k odmašťování geometricky náročných součástí, povrchově členitých a dutých. Víceoperační typ lze použít pro získání vyšší kvality čistoty povrchu součástí, před montáží, lakováním atd.
Stáhnout WIR/G BOX PDF

Komorová zařízení

summa spol. s r.o.

Komorová zařízení umožňují náročné průmyslové odmašťování a čištění pomocí vodou ředitelných tenzidických prostředků v pracovní komoře, která je vždy vodotěsná příp. i hermetická. Používají se především pro geometricky náročnější díly. Tato zařízení umožňují kromě standardních technologických kroků i použití ultrazvuku a vakuového dosušení.

Aplikace

Obrobny, Kalírny, Lisovny, Nástrojárny, Lakovny, Údržba,
Mytí před finální montáží, před a po kalenípo lisování, po dělení materlů, před nanášením barev, ...

Zařízení Atoll je výkonným kompaktním strojem pro náročné průmyslové odmašťování a čištění. Pracovní komora se vyznačuje  Ф 800 mm a objemem 300 l. Rozměr pracovního koše je 480 x 660 x 300 mm. Lze jej využít pro odmašťování a čištění dílů znečištěných olejem nebo emulzemi.

Čištěné díly mohou být jednodušší, ale také geometricky složitější. Atoll umožňuje čištění postřikem i ponorem, případně použitím ultrazvuku, pomocí kterého lze dosáhnout vysoké míry čistoty čištěného povrchu.
Stáhnout ATOLL PDF

Zařízení ATOLL mini je výkonné kompaktní jednokomorové zařízení pro náročné průmyslové čištění a odmašťování pomocí vodou ředitelných prostředků. Pracovní komora se vyznačuje Ф 600 mm a objemem 150 l. Rozměr pracovního koše je 330 x 480 x 300 mm. Je vhodné pro odmašťování a čištění dílů znečištěných olejem nebo emulzemi.

Správnou volbou filtračních jednotek a přídavných zařízení je možné dosáhnout odstranění velkého počtu nečistot při hromadné výrobě, což je nutnou podmínkou pro dosažení stanoveného stupně čistoty při jemném čištění. Zařízení může být vybaveno ultrazvukem.
Stáhnout ATOLL mini PDF

Průběžná zařízení

summa spol. s r.o.

Průběžná zařízení | Summa s.r.o. | Šumperk

Průběžná odmašťovací zařízení slouží k velkokapacitnímu průběžnému odmašťování dílů a součástí. Pro dosažení vyšší míry čistoty lze použít více lázňová zařízení. Poměr mezi kvalitou čištění a kapacitou čištěných dílů lze do jisté míry regulovat rychlostí pásu, který prochází od vstupu do zařízení po výstup ze zařízení.

Aplikace

Obrobny, Lisovny, Lakovny, Údržba, ...
Mytí před finální montáží, po lisování, po dělení materlůpřed nanášením barev, před svařováním ...

Zařízení slouží k velkokapacitnímu způsobu odmašťování. U tohoto stroje existuje i možnost začlenění do robotické výrobní linky. Zařízení může pracovat kontinuálně nebo v kroku, který odpovídá taktu výroby. Čištěné součásti mohou být vkládány na dopravníkový pás volně, uložené v koši nebo v adaptéru.

Specifická zařízení

summa spol. s r.o.

Do této kategorie jsou řazena různá atypická zařízení, které jsou konstruována dle specifických požadavků a potřeb našich zákazníků. Dále sem lze zařadit standardní zařízení, které byla na přání našich zákazníků výrazně upravena proti standardu.

Specifická zařízení | Summa s.r.o. | Šumperk

Aplikace

Obrobny, Lisovny, Lakovny, Údržba...

Ultrazvuková vana je zařízení, které využívá k odstraňování nečistot ponor čištěných dílů v mycím médiu za současného působení ultrazvuku. Jedná se o šetrné čištění zvláště členitých povrchů.

Zařízení pro
robotická pracoviště

summa spol. s r.o.

Robotická zařízení | Summa s.r.o. | Šumperk

Podílíme se na dodávkách plně automatizovaných robotických pracovišť. Na těchto pracovištích robot nahrazuje ruční obsluhu odmašťovacího zařízení. Komunikace robota s mycím zařízením je řešena individuálně s dodavatelem robota.

Sběrače olejů

summa spol. s r.o.

Tato zařízení sbírají deemulgovaný olej a nečistoty z odmašťovacích lázní, čímž několikanásobně zvyšují jejich životnost.

Průmyslové odmašťovací a čistící systémy | Summa s.r.o. | Šumperk

Aplikace

Galvanické linky, Obrobny, Vany řezných emulzí, Lisovny, Lakovny, Údržba, ...

Zařízení slouží ke kontinuálnímu odloučení oleje z odmašťovacích lázní, čímž se několikanásobně zvyšuje jejich životnost. K deemulgaci oleje dochází průchodem lamel, které jsou součástí PSO. Deemulgovaný olej stoupá nahoru k hladině PSO, ze které je sbírán pomocí DIK / PAL.
Stáhnout PSO PDF

Zařízení slouží pro sbírání deemulgovaného oleje a nečistot z hladiny řezných a odmašťovacích kapalin, a tím několikanásobně zvyšuje jejich životnost. Sběr oleje zajišťuje disk, který se otáčí kolem své horizontální osy, přičemž jeho spodní část se brodí vyplaveným olejem, který plave na hladině odmašťovací kapaliny. Vyplavený olej ulpívá na disku, z něhož je následně setřen stěrkami a odveden do sběrné nádoby.
Stáhnout PAL/DIK PDF

Zařízení slouží pro sbírání deemulgovaného oleje a nečistot z hladiny řezných a odmašťovacích kapalin, a tím několikanásobně zvyšuje jejich životnost. Princip je obdobný jako u sběrače DIK. Rozdíl je v tom, že olej není vynášen diskem, ale pásem, který je napnut mezi hnací a hnanou kladkou. Hnací kladka zajišťuje otáčená pásu. Hnaná kladka se nachází pod hladinou odmašťovací lázně, z jejíž hladiny je sbírán deemulgovaný olej.