Odmašťovací stroje

summa spol. s r.o.

Zajišťujeme výrobu a prodej průmyslových odmašťovacích strojů SUMMA. Tato zařízení odmašťují průmyslové výrobky za současného působení teploty, vodních tenzidických prostředků a dynamického účinku vodního paprsku, který dopadá na povrch čištěných dílů. Kromě vývoje čisticích strojů na zakázku zajistíme také servis odmašťovacích strojů.

Typy odmašťování

summa spol. s r.o.

mezioperační odmašťování

Mezioperační odmašťování se provádí z důvodu odstranění řezných emulzí a třísek, které vznikly během provádění operace. 

před povrchovou úpravou

Cílem odmašťování před povrchovou úpravou je zbavit povrchu dílů mastnoty a mechanických nečistot, které by snížily kvalitu finální povrchové úpravy. Povrchovými úpravami se rozumí například lakování, chromování, zinkování, atd.

před
demontáží

Odmašťování se vykonává také před údržbou a demontáží, kdy je nutné potřebný díl odmastit od zašlých nečistot, které na dílech za dobu provozu ulpěly.

před svařováním

Před svařováním je nutné plochu důkladně odmastit. V opačném případě by během procesu svařování došlo k jejímu spálení, což vede ke zhoršení pracovních podmínek a snížení kvality svarů.

před finální montáží

Před finální montáží průmyslového výrobku je nutné určité součásti odmastit, například z důvodu odstranění konzervačního prostředku.

Jak to u nás funguje

summa spol. s r.o.

Zákazníkovi vždy objasníme celý proces odmašťování, provedení stroje, až po ověření zvolené technologie. Vývoj probíhá na přání zákazníka a vždy záleží na požadovaném stupni čistoty. Po zhodnocení situace navrhneme dispoziční řešení na míru a v případě jednoduchých aplikací použijeme standardizované stroje se správnou technologii mytí.

SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

PROVEDENÍ strojů

Stroje pracují v uzavřeném systému a jsou vyrobeny z nerezové oceli. Vyznačují se velkým pracovním výkonem, provozní spolehlivostí, malými rozměry a jednoduchou obsluhou. Jejich provoz je ekonomický a zejména ekologický.

Jsou vybaveny filtrací kapaliny. Filtrace je zajišťována textilním sáčkovým filtrem s možností volby filtrační schopnosti od 5 do 150 mikronů. Součástí filtrace může být také pásový odlučovač oleje PAL, který sbírá vytěsněný olej z odmašťovací lázně, a tím až 4× prodlužuje její životnost.

proces odmašťování

Odmašťování funguje na principu tlakového postřiku. Povrch součástí je sprchován horkou vodou – odmašťovací lázní ze všech stran (horní, boční a spodní postřik), přičemž čištěné díly jsou nuceně v pohybu.

Poté probíhá dle zvolené technologie sušení, nebo oplach a sušení. Na operátorském panelu je možné volit programy pro daný technologický cyklus s možností nastavení různých časů v jednotlivých technologických operacích.

OVĚŘENÍ ZVOLENÉ TECHNOLOGIE

Stroj může odmašťovat jednou nebo více lázněmi podle požadovaného stupně čistoty. Počet lázní se stanoví na základě přání zákazníka a je závislý na požadovaném finálním stupni čistoty. Navrženou technologii mytí nejprve otestujeme na našich strojích u nás ve zkušebně. Následně vytvoříme dispoziční řešení stroje na míru. Pro jednoduché aplikace použijeme standardizované stroje se správnou technologii mytí.

Výhody

Navrhneme dispoziční řešení na míru a pomůžeme zvolit správnou technologii mytí.

Celý proces probíhá ekologicky, ekonomicky a s vysokou mírou provozní spolehlivostí.

Postup zakázky

summa spol. s r.o.

1. Prvotní
kontakt

Zákazník nás kontaktuje e-mailem nebo telefonicky. Spojíme se s ním, zjistíme podrobnosti a v případě nejasností pošleme dotazník pro upřesnění.

2. Návrh stroje dle požadavků

Díky všem potřebným údajům, které získáme od zákazníka, jsme schopni navrhnout řešení s doporučenou technologií a počet lázní pro dosažení požadované čistoty.

3. Cenová nabídka

Na základě navrženého řešení, doporučené technologie a také s ohledem na přání zákazníka vyhodnotíme celý proces a zašleme cenovou nabídku.

4. Ověření funkčnosti
stroje

Dále provedeme testování v naší zkušebně na dílech či součástech zákazníka a ukážeme mu, na jakém principu a zda bude navržená technologie opravdu fungovat.

5. Závazná objednávka

Pokud je zákazník s cenovou nabídkou a výsledky ověření funkčnosti stroje spokojen, provede závaznou objednávku stroje.

6. Výroba a testování stroje

Konstrukce vyhotoví dokumentaci, na jejímž základě je stroj vyroben. Po jeho dokončení je stroj testován na správnou funkčnost.

7. Instalace u zákazníka zaškolení obsluhy

Otestovaný stroj je dodán a nainstalován u zákazníka, je předána dokumentace a technologická doporučení, zaškolena obsluha.

5. Spokojený zákazník

Výsledkem je zákazník, který je se strojem spokojen. Dále na stroji zajišťujeme záruční a pozáruční servis.