ATOLL

Zařízení Atoll představuje výkonné kompaktní zařízení pro náročné průmyslové odmašťování a čištění. Hodí se pro odmašťování a čištění dílů znečištěných olejem nebo emulzemi, a to jak dílů jednodušších tak geometricky náročných. Umožňuje čištění postřikem i ponorem, případně použitím ultrazvuku. Užitím ultrazvukového čištění je možné dosáhnout vysokého stupně čistoty před montáží.
ATOLL - detail
prospekt s technickými daty
pdf/atoll_cz_en_ru.pdf