PSO

průtočný separátor oleje

Zařízení slouží ke kontinuálnímu odloučení oleje z odmašťovacích lázní, čímž se zvyšuje několikanásobně jejich životnost.
PSO - detail PSO - detail
prospekt s technickými daty
pdf/pso_cz_ru_a.pdf