WIR 6C, WIR 4H

komorowa bębnowa myjka natryskowa

Elementy podlegające myciu umieszczane są w perforowanym bębnie (WIR 6C) lub w prostopadłościennym koszu (WIR 4H) obracających się w osi poziomej. Dzięki temu osiąga się dobre efekty nawet przy skomplikowanej geometrii oraz w przypadku części z otworami przelotowymi i ślepymi. Myjka wielooperacyjna (mycie + płukanie + suszenie) pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu czystości wymaganego przed malowaniem, montażem, pakowaniem itp.
WIR  6C,  WIR 4H - detal WIR  6C,  WIR 4H - detal WIR  6C,  WIR 4H - detal
prospekt z danymi technicznymi
pdf/wir_cz_ru_a.pdf