WIR/G BOX

komorowa myjka natryskowa

Urządzenie znajduje zastosowanie głównie dla elementów po kształtowaniu lub wytłaczaniu w masowej produkcji. Można je również wykorzystywać do mycia części o skomplikowanym kształcie oraz z otworami przelotowymi i ślepymi. Myjka wielooperacyjna (mycie + płukanie + suszenie) pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu czystości wymaganego przed malowaniem, montażem, pakowaniem itp.
WIR/G BOX - detal WIR/G BOX - detal
prospekt z danymi technicznymi
pdf/wir_g_box_cz_ru_a.pdf