Firma SUMMA jest producentem przemys?owych urz?dze? do mycia ró?norodnych elementów:

po obróbce mechanicznej
po obróbce plastycznej
przed i po hartowaniu
przed monta?em z wymaganiami wysokiej czysto?ci
przed malowaniem z jednoczesnym fosforanowaniem …

Summa - p?edstavení firmy
SROP
The European regional development fund and the ministry of industry
and trade of the Czech republic support investment in your future

Summa s.r.o.
Žerotínova 61
787 01 Šumperk
Czech Republic
tel.: +420 583 223 196
tel./fax: +420 583 216 642 kl. 104
tel. kom.: +420 602 571 869
tel. kom.: +420 602 766 421
e-mail: summa@summa.cz