Firma SUMMA vyrábí stroje a zařízení pro odmašťování součástí a dílů

po obrábění
po tváření
před a po kalení
před montáží s možností dosažení vysoké čistoty
příprava povrchů před lakováním …

Summa - představení firmy
SROP
Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR podporují investice do vaší budoucnosti

Summa s.r.o.
Žerotínova 61
787 01 Šumperk
Czech Republic
tel.: +420 583 223 196
tel./fax: +420 583 216 642 kl. 104
mobil: +420 602 571 869
mobil: +420 602 766 421
e-mail: summa@summa.cz